Adatkezelési tájékoztató

A Daniella Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá beérkezett állás pályázatban található személyes adatokat, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

 
Az adatok kezelésével összefüggésben a Daniella Kft. ezúton tájékoztatja az általa meghirdetett állásra jelentkező érintetteket (a továbbiakban: Álláskereső) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Álláskereső jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
 
 
Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségei?
 • Név: Daniella Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
 • Postacím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
 • Cégjegyzékszám: 09-09-001346
 • Telefonszám: +36-20/444-44-22
 • E-mail  cím: info@daniella.hu
 
 
Milyen adataim kezelése történik?
Az álláspályázatra jelentkezők esetében kizárólag az általuk megadott adatokat, jellemzően az önéletrajz adatait kezeljük, különösen: név, kapcsolattartási adatok, végzettség, korábbi munkahelyek. Kérjük ne adjon meg a munkaviszonnyal nem összefüggő adatokat (pl.: szabadidős tevékenység, családi állapot)!
 
 
Mi az adatkezelés célja?
Az adatkezelés célja a megüresedő munkakörökre munkaerő toborzása és az új munkatársak kiválasztása. Kiemelten a benyújtott álláspályázatok (önéletrajz vagy az álláshirdetésben meghatározott egyéb dokumentum) elbírálása, meghirdetett munkakör betöltése, kapcsolattartás az Álláskeresővel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén, amennyiben az Álláskereső pályázata elutasításra kerül értesítés egyéb állás lehetőségekről.
 
 
Mi az adatkezelés jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja a jelentkező által önkéntesen megküldött pályázati anyag, mint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
 
 
Kik férnek hozzá az adataimhoz? Van-e adatfeldolgozó?
A megküldött pályázati anyagokhoz, önéletrajzokhoz a személyügyi munkatársak, valamint a kiválasztási folyamatban érdekelt vezetők rendelkeznek hozzáféréssel. A Daniella Kft. toborzás-kiválasztási folyamatához adatfeldolgozóként személyügyi szoftvert biztosít:
 • Név: hrfelho.hu Kft.
 • Székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 15-17.
 • E-mail: adatvedelem@hrfelho.hu
 • Tevékenység: informatikai rendszerüzemeltetés
 
 
Mennyi ideig kezelik az adataimat?
A megküldött pályázati anyagokat az üres pozíció betöltéséig tároljuk. Amennyiben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát további egy évig tároljuk annak érdekében, hogy az Ön számára megfelelő állásajánlatokról értesíthessük, kérjük válaszában jelezze felénk hozzájárulását.
Amennyiben bármely álláskereső úgy küldi el a Daniella Kft. részre önéletrajzát, hogy álláshirdetés feladására nem került sor és nincs betöltetlen pozíció, úgy a Daniella Kft. a kérés nélküli jelentkezés esetében az Álláskereső hozzájárulását kéri az adatkezeléshez (amennyiben az önéletrajzot meg kívánja őrizni). Hozzájárulás hiányában rendszeréből törli az önéletrajzot, illetve az érintett személyes adatait. Hozzájárulás esetén a hozzájáruló nyilatkozattól számított 1 évig megőrzi rendszerében az önéletrajzot, hogy az Álláskeresőt a megüresedett állásról értesítse és aktualitás esetén, személyes interjút egyeztessen.
 
 
Milyen jogaim vannak és hogyan érvényesíthetem őket?
Minden adatalanyt megilletnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt jogosultságok (GDPR III. fejezet):
 • tájékozódáshoz való jog
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • az adatkezelés korlátozásához való jog
 • törléshez való jog
 • adathordozhatósághoz való jog.
 
 
Tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, az érintettek jogairól, valamint jogérvényesítési lehetőségekről az info@daniella.hu e-mail címen, valamint a fenti elérhetőségeken.
 
Az Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben a Daniella Kft. a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát. 
 
Az Álláskereső jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
 • Név: Daniella Kft.  
 • Levelezési: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
 • E-mail cím: info@daniella.hu 
 
 
Hová fordulhatok panasszal?
Örömmel fogadjuk, ha esetleges panasz elsőként a Daniella Kereskedelmi Kft. vezetőségéhez érkezik. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal, jogorvoslati kérelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400), vagy lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes törvényszékhez lehet fordulni.
 
 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. november 11. napjától érvényes.